Uvijeti korištenja

Korištenje sadržaja web stranice Dental-booking. com se uređuje ovim uvjetima i obvezujući se za svaku osobu koja se koristi stranicama ili dijelom stanica Dental-booking.com.

U skladu sa zakonom o obveznim odnosima ovi se uvjeti primjenjuju na Dental-booking doo i korisnika ovih stranica .

U slučaju bilo kojih sporova koji bi mogli nastati između korisnika i Dental-booking doo ista su suglasni s primjenom ovih uvjeta glede korištenja web stranice.

Dental-booking doo zadržava pravo izmjene ,dopune ili brisanja bilo kojeg dijela sadržaja bez prethodne najave.

Korištenjem sadržaja stranica portala www.dental-booking.com podrazumjeva se da ste pažljivo proučili sve odredbe i uvjete te potvrđujete suglasnot istih.

Dental-booking doo obvezuje se daće čuvati privatnost svojih korisnika izuzev teški povreda pravila portala i nezakonitih aktivnosti.

Registracijom na portal korisnik se obavezuje unijeti istinite podatke,davanje osobnih podataka je dobrovoljno te je korisnik suglasan o korištenju vlastitih osobnih podataka u skladu s ovim pravilima.

Podaci o korisnicima neće biti na uvid trečoj strani osim ako sam korisnik to ne dopusti ili je zakonom regulirano.

Korisnik se ima pravo registrirati samo na jedan korisnički računa.

Za sve sadržaje objavljene pod korisničkim imenom odgovornost snosi isključivo korisnik.

Dental-booking doo ne snosi nikakvu odgovornost za neovlašteno korištenje računa niti eventualnu štetu nastalu na taj način.

Reklamacije

Ako ste nezadovoljni uslugom, možete tražiti povrat novaca unutar 14 dana od naručene usluge.